Over de kruiwagenmars

Boeren, burgers en overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De kranten berichten er dagelijks over. Boeren en natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een lagere kwaliteit van het voedsel. 
Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én de natuur allemaal winnen.

Daarom lopen we op 12 oktober met kruiwagens door Den Haag om te pleiten voor levende bodems als gezamenlijke start van de oplossing en perspectief voor de jongere generatie. We laten zien dat we dit SAMEN willen: boeren, burgers, onderwijs, artsen en bestuurders. Gezamenlijk kunnen we in 5 tot 7 jaar tijd hele grote stappen maken en daarmee 2030 halen.

Waarom doen we dit?

We roepen politici en ambtenaren op:

  • Zet in op de toekomst van de landbouw met hectares van hoop, goed voedsel, gezondere burgers en gezonde natuur.
  • Omarm de biologie. Neem levende bodems op als gezamenlijk uitgangspunt
    om op tijd de klimaat- en stikstofdoelstellingen te behalen en een landbouwsector met toekomst te realiseren. Zet daar de 25 miljard op in.
  • Geef boeren de ruimte om zelf te bepalen hoe dat te doen: ga van middel- voorschriften naar doelvoorschriften.
  • Benut kennis en ervaringen van boeren die al op deze manier werken en bodem- deskundigen die er in thuis zijn.
  • Maak het de boeren financieel mogelijk. Voor niets gaat de zon op, voor al het andere moet de boer worden betaald. Natuurinclusief boeren kan niet op grond van vergoeding voor gederfde inkomsten. Betaal de boer voor de diensten die hij levert zoals landschapsverzorging, water- opslag, schone lucht en het delen van kennis. Vergoed de kosten voor de transitie.
  • Zorg dat goed, vers eten betaalbaar is voor iedereen. Zorg daarbij dat prijsverlagingen niet ten koste gaan van de boer. Combineer true pricing met BTW verlaging voor gezonde producten.
  • Breid in agrarische en medische opleidingen onderwijs en onderzoek naar bodem, voeding en gezondheid uit. Zet locale voedselinitiatieven in om burgers weer bewust te maken van voedsel. Zorg voor onafhankelijke voedingsvoorlichting op scholen.  

  • En ja, het kan! Binnen 5 tot 7 jaar, voor diegene die komend jaar begint al in 2030! Als we het SAMEN doen.

Waarom doen we dit?

Boeren, burgers en overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De kranten berichten er dagelijks over. Boeren en natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een lagere kwaliteit van het voedsel.

Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én de natuur allemaal winnen.

Is dat haalbaar?

Ja, zeker! In 5 tot 7 jaar is een vitale bodem te realiseren, dus wie nu begint heeft dat in 2030 geregeld! Als we dit SAMEN doen en gezamenlijk de blik op de bodem richten en terug gaan naar de basis van ons eigen leven.

Ministers ontvangen petitie voor levende bodem:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/563509-ministers-ontvangen-petitie-voor-levende-bodem/

Kruiwagenmars vraagt aandacht voor de bodem: 'We kunnen grote stappen zetten'

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15033407/kruiwagenmars-vraagt-aandacht-voor-de-bodem-we-kunnen-grote-stappen-zetten

Aandacht voor de bodem tijdens kruiwagenmars door Den Haag

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/12/aandacht-voor-de-bodem-tijdens-kruiwagenmars-door-den-haag

VIDEO: Kruiwagenmars door Den Haag, petitie aangeboden

https://www.rtvnof.nl/kruiwagenmars-door-den-haag-petitie-aangeboden/587492/

Fotoserie: Drukke kruiwagenmars door Den Haag

"Biologische sector breed vertegenwoordigd bij Kruiwagenmars in Den Haag"

https://www.biojournaal.nl/article/9467918/biologische-sector-breed-vertegenwoordigd-bij-kruiwagenmars-in-den-haag/

Aandacht voor de bodem tijdens kruiwagenmars door Den Haag

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/12/aandacht-voor-de-bodem-tijdens-kruiwagenmars-door-den-haag

Leeuwarder Courant

Wachten op de omslag, Ik zie angst bij boeren maar ook kracht, met landbouwadviseur Johannes Bakker in Leeuwarder Courant 5 oktober 2022
Lees hier:
https://lc.nl/friesland/Wachten-op-de-omslag-Ik-zie-angst-bij-boeren-maar-ook-kracht-27960324.html

De bodemparadox:

het gaat goed met de bodem zolang je alleen naar de gewasopbrengst kijkt
https://www.foodlog.nl/artikel/de-bodemparadox-het-gaat-goed-met-de-bodem-zolang-je-alleen-naar-de-gewasop/

 

Kruiwagenmars op Omrop Fryslan:

https://omropfryslan.bbvms.com/view/regiogroei_fryslan_web_videoplayer/4966515.html

WNL interview Theo Mulder

https://www.npostart.nl/goedemorgen-nederland/12-10-2022/POW_05456874

Opinie Kruiwagenmars voor de toekomst

https://www.foodlog.nl/artikel/kruiwagenmars-voor-de-toekomst/

 

 

Podcast:

Wat hebben bodem mest en gezondheid met elkaar te maken? In de podcast leggen Theo Mulder en Martien Lankester het uit.
https://open.spotify.com/episode/7bMs0Kb3JROIubL6sjMC9X?si=fZv1oaYbTJ-kwzH2BbZw_g&nd=1